A HyperClick GmbH általános használati feltételei

 1. Általános rendelkezések

1.1 A HyperClick GmbH (a szolgáltató adatait lásd az impresszumban: https://Ljusavaken.com/imprint), a Ljusavaken.com (a továbbiakban "Ljusavaken.com") szórakoztató platform üzemeltetője, és a korlátlanul cselekvőképes fogyasztóknak (a továbbiakban együttesen "Felhasználók") lehetőséget biztosít a szórakoztató platform használatára a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően. 

1.2 A jelen általános felhasználási feltételek azokra a felhasználókra vonatkoznak, akik először férnek hozzá az Üzemeltető által a Ljusavaken.com-on ingyenesen vagy díj ellenében nyújtott szolgáltatásokhoz. A jelen Általános Felhasználási Feltételeket az Adatvédelmi Szabályzat egészíti ki. 

1.3 A felhasználók által a saját feltételeikre hivatkozva tett ellenmegerősítések elutasításra kerülnek. Ez nem érinti az esetleges egyedi megállapodásokat.

1.4 A felhasználók jogosultak a Ljusavaken.com-on nyújtott szolgáltatásokat és ajánlatokat az alábbi rendelkezéseknek megfelelően használni.

1.5 Megjegyzés a mesterséges intelligencia (a továbbiakban: AI) alkalmazásáról: A modern technológia gyors ütemben fejlődik. Szolgáltatóként kötelességünknek tekintjük, hogy mindig a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek. A Ljusavaken.com-on a spirituális tanácsadás szórakoztató szolgáltatásait általában mesterséges intelligencia biztosítja. 

Erre a célra mesterséges intelligencia-tanácsadókat használunk. Ezeket az AI tanácsadókat az AI tanácsadó profiljában és az adott AI tanácsadó csevegőablakában található "AI" feliratról lehet felismerni. Az AI tanácsadóknak küldött üzeneteket kizárólag mesterséges intelligencia értelmezi és válaszolja meg! Az AI-tanácsadók profiljának minden profiltartalma szintén AI-generált. 

Az AI-tanácsadók a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhetőek, és rövid válaszidővel rendelkeznek. 

 1. Az üzemeltető szolgáltatásai; rendelkezésre állás

2.1 A Ljusavaken.com egy szórakoztató platform, amelyen keresztül az Üzemeltető spirituális tanácsadási szolgáltatásokat (a továbbiakban "Szolgáltatások") nyújt. Az Üzemeltető szolgáltatásai a platform biztosításából (lásd a 2.2. pontot) és a szolgáltatások nyújtásából (lásd a 2.3. pontot) állnak.

Az üzemeltető szolgáltatásai különösen a következőkre terjednek ki 

2.2 A szórakoztató platform biztosítása

2.2.1 Az Üzemeltető a Ljusavaken.com-ot ingyenesen bocsátja a Felhasználók rendelkezésére. A szolgáltatások igénybevétele azonban általában díjköteles (2.3. pont). A Ljusavaken.com integrált, automatizált üzenetküldő rendszerrel rendelkezik az AI-tanácsadók és a felhasználók közötti kommunikáció egyszerűsítése érdekében (a továbbiakban "chat"), valamint kiterjedt fiókkezelési funkciókkal. Az Üzemeltető biztosítja a fent említett használati lehetőségek technikai feltételeit. 

2.2.2 A Ljusavaken.com interneten keresztül történő elérésének lehetősége csak a technika jelenlegi állása szerint létezik. A Ljusavaken.com mindenkori elérhetősége nem garantált. A műszaki hibák nem zárhatók ki, függetlenül attól, hogy azokért az üzemeltető felelős. Különösen az internet résztvevő alhálózataiban az adatátvitel zavarai miatt kell számítani a rendelkezésre állásnak az üzemeltető által nem befolyásolható korlátozásaira.

2.3 Fizetett szolgáltatások és tanácsadók

2.3.1 A Ljusavaken.com-on keresztül fizetős szórakoztató szolgáltatások vehetők igénybe. Szórakoztató szolgáltatások többek között a lelki tanácsadás területén is igénybe vehetők. A szolgáltatások a biztosított chaten keresztül kerülnek nyújtásra. 

Megjegyzések a kínált szolgáltatásokról:

A kínált szolgáltatások nem olyan tanácsadási módszerek, amelyek elvei és hatásai a tudomány és a technika eredményei szerint kimutathatók, hanem csak egy belső meggyőződésnek, egy ilyen irányú hitnek vagy egy harmadik fél számára nem érthető irracionális hozzáállásnak felelnek meg. A felhasználók tudomásul veszik, hogy a kívánt siker eléréséhez igénybe vett szolgáltatások alkalmassága és megfelelősége racionálisan nem magyarázható. 

A mesterséges intelligencia által a spirituális tanácsadás során tett kijelentések, bizonyos élethelyzetek értékelése és a felhasználókkal folytatott bármilyen más kommunikáció a szórakoztatást szolgálja. A közölt tartalom kifejezetten nem értelmezhető kifejezett cselekvési utasításként. A megfogalmazott ajánlások kizárólag nem kötelező érvényűek, és csupán javaslatokat jelentenek a felhasználók számára. A felhasználók saját felelősségükre követik ezeket az ajánlásokat. 

Különösen a KI által nyújtott információk és ajánlások nem alkalmasak és nem is hivatottak helyettesíteni az egyes szakmai csoportok tagjaitól származó szakmai tanácsadást, például orvosi, pszichológiai vagy pszichoterápiás tanácsadást. A KI-t kifejezetten utasítjuk, hogy semmilyen körülmények között ne osszon meg orvosi, jogi, adózási vagy hasonló információkat. 

2.3.2. A KI kifejezetten utasítást kap arra, hogy a fent leírt tanácsadási körhöz tartsa magát, és azt ne lépje túl. A KI jogosult lemondani a konzultációkat, ha a Felhasználó a fentiekben nem érintett témákban kíván tanácsot kapni. 

2.3.3 Az Üzemeltető által alkalmazott AI mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználók által kért tanácsadási témákat kiszolgálja, és a Szolgáltatásokat a Felhasználók mindenkori érdekeinek megfelelően nyújtsa. A sikeres tanácsadás azonban nem garantálható. A Felhasználók különösen nem jogosultak a hozzájuk eljuttatott problémák megoldására vagy konkrét, konkrét életkérdések megválaszolására. 

2.3.4 Marketing célokból marketing célú e-maileket küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre. Ha egy marketing e-mailben az "Üzenet elolvasása" gombra kattint, akkor különböző tényezők alapján automatikusan egy AI tanácsadóhoz kerül, aki szükség esetén tanácsot tud adni Önnek.

A mesterséges intelligencia tanácsadói profiljának első üzenetét, miután a marketing e-mailben az "Üzenet olvasása" gombra kattintott, szintén a mesterséges intelligencia írta. Ennek az üzenetnek a tartalma kifejezetten reklámként értelmezendő, és a Ljusavaken használatának növelését szolgálja. A szóban forgó marketing e-mailek is a "Reklám! Ljusavaken által küldött üzenet". címkézve. A Ljusavaken.com oldalon történő regisztrációval Ön beleegyezik az ilyen marketing e-mailek fogadásába. Ön továbbá megerősíti, hogy tisztában van a marketing e-mailek tartalmának reklámjellegével. Az ilyen módon küldött automatizált promóciós üzeneteket a Ljusavaken chat rendszerben "Üzenet a Ljusavaken-tól" felirattal látják el. 

Ha nem szeretne marketing e-maileket kapni a Divinantótól, akkor a Ljusavaken fiókjának beállításai között a "Feliratkozás e-mailre?" menüpont alatt könnyen leiratkozhat.

 1. Engedélyezés és hozzáférés a Ljusavaken.com-hoz; felhasználói szerződés megkötése

3.1 A Ljusavaken.com használatának előfeltétele a licencszerződés megkötése.

E célból a felhasználók szerződéses ajánlatot tesznek azáltal, hogy az üzemeltetőnek online elküldik a minimális információkat tartalmazó önregisztrációs űrlapot, és az egérrel történő kattintással elfogadják a jelen Általános Szerződési Feltételek érvényességét. A regisztrációs űrlapot teljes körűen és a valóságnak megfelelően kell kitölteni. 

A regisztrációs űrlap elküldése után a felhasználók egy ellenőrző e-mailt kapnak a megadott e-mail címre. Miután az e-mail kézhezvételét az abban küldött megerősítő linkre kattintva megerősítette, a felhasználó fiókja aktiválódik. 

Az önregisztráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felelős felhasználóként hozzáférjenek a Ljusavaken.com bejelentkezési területéhez és saját fiókjukhoz. A felhasználók bármikor megváltoztathatják kapcsolattartási adataikat és a fiókjukhoz tartozó jelszót. 

3.2 A fiókok személyre szabottak, és csak az adott felhasználó használhatja őket. Kizárólag magáncélú használatra szolgálnak. A felhasználók kötelesek belépési adataikat és jelszavukat titokban tartani, és azokat harmadik személyek jogosulatlan hozzáférésétől védeni. Harmadik fél általi visszaélés gyanúja esetén a felhasználóknak haladéktalanul értesíteniük kell az üzemeltetőt. Amint az üzemeltető tudomást szerez a jogosulatlan használatról, az üzemeltető blokkolja a jogosulatlan felhasználók hozzáférését. 

3.3 Egy személy többszörös regisztrációja nem megengedett. Hasonlóképpen, háztartásonként egynél több fiók létrehozása a Ljusavaken.com-on nem megengedett. Ha az üzemeltető tudomására jut, hogy egy személy több fiókot működtet a Ljusavaken.com-on, vagy hogy egy háztartás számára több fiókot regisztráltak, fenntartja a jogot, hogy az összes fiókot letiltsa.

3.4 A Ljusavaken.com használatára nincs jogosultság. A használat lehetősége megszűnik, ha az erre a célra előírt feltételek megszűnnek. Az üzemeltető jogosult a felhasználó jogosultságát visszavonni vagy a Ljusavaken.com-hoz való hozzáférést letiltani, ha alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a felhasználó megsértette a jelen általános használati feltételeket. A felhasználó ezeket az intézkedéseket elháríthatja, ha a gyanút megfelelő bizonyítékok saját költségén történő benyújtásával eloszlatja. 

 1. Díjköteles szolgáltatási szerződések megkötése és feldolgozása

4.1 A díjköteles szolgáltatási szerződések megkötéséhez a felhasználó saját számlájának előzetes feltöltése szükséges (6. szakasz). 

4.2 A felhasználók a Ljusavaken.com-on keresztül nagyszámú mesterséges intelligencia tanácsadó közül választhatnak. A felhasználók a "Tanácsadás indítása" gomb segítségével kérhetnek szolgáltatást. A szolgáltatási szerződés megkötésére akkor kerül sor, amikor egy chat-üzenetet küldenek az AI-tanácsadónak. 

4.3 A szolgáltatások nyújtása egy csevegésen keresztül folytatott beszélgetés keretében történik. Az üzemeltető fenntartja a kifejezett jogot arra, hogy az adatok minimalizálása céljából törölje a 24 óránál régebbi chatüzeneteket.

4.4 A szolgáltatásokra a 6. szakaszban meghatározott díjazás vonatkozik. 

 1. Elállási jog

A felhasználókat, mint fogyasztókat az alábbi rendelkezések szerint megilleti az elállási jog, amely szerint fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan jogügyletet köt, amely túlnyomórészt nem kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységéhez köthető.

LEMONDÁSI SZABÁLYZAT

Elállási jog

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő a szerződés megkötésétől számított tizennégy nap.

Az elállási jog gyakorlásához Önnek egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) kell tájékoztatnia a HyperClick GmbH-t, Zeil 109, 60313 Frankfurt am Main, E-Mail: [email protected] arról, hogy el kívánja mondani a szerződést. Használhatja a mellékelt felmondási formanyomtatvány mintáját, de ez nem kötelező.

A lemondási határidő betartásához elegendő, ha Ön a lemondási határidő lejárta előtt elküldi a lemondási jogának gyakorlásáról szóló értesítést.

A törlés következményei

Ha Ön felmondja ezt a szerződést, azonnal, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a szerződés felmondásáról szóló értesítést megkaptuk, vissza kell térítenünk az Öntől kapott összes kifizetést. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg Önnel; a visszafizetésért semmilyen esetben sem számítunk fel Önnek semmilyen díjat.

Ha Ön azt kérte, hogy a szolgáltatás a felmondási idő alatt kezdődjön meg, akkor Ön köteles megfizetni nekünk egy olyan ésszerű összeget, amely megfelel az addig az időpontig már teljesített szolgáltatások arányának, amikor Ön tájékoztat minket a felmondási jog gyakorlásáról a jelen szerződés tekintetében, a szerződésben foglalt szolgáltatások teljes terjedelméhez képest.

További információk; Nincs felmondási jog

A szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés esetén az elállási jog akkor is megszűnik, ha a szórakoztató szolgáltatást már teljes egészében teljesítették.

Ha a felhasználók az általuk létrehozott egyéni telefon- vagy internetkapcsolaton keresztül vesznek igénybe szolgáltatásokat (konzultációkat), akkor e szolgáltatások (konzultációk) tekintetében nincs felmondási joguk (BGB 312. § (2) bekezdés 11. sz. 11. §).

A LEMONDÁSI FELTÉTELEK VÉGE

Az EGBGB 246a. cikk 1. § (1) bekezdés 2. pontjának 1. alpontja szerinti törlési nyomtatványminta:

Ha fel kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza nekünk.

___________________________

(*) A megfelelőt törölni kell.

 1. Javadalmazás; árak

6.1 A Ljusavaken.com használata

A Ljusavaken.com-on való regisztráció és a Ljusavaken.com használata ingyenes (3. szakasz). 

6.2 Szolgáltatásokért járó díjazás

6.2.2 A Ljusavaken.com-on keresztül kínált szolgáltatások díjkötelesek. Minden ár és díj tartalmazza a vonatkozó hozzáadottérték-adót. 

6.2.3 A Ljusavaken.com-on keresztül nyújtott szolgáltatásokért kizárólag úgynevezett "kreditekkel" lehet fizetni, amelyek online hitelként kerülnek feltöltésre a felhasználó megfelelő számlájára. 

6.2.4 A Felhasználó számláját megterhelik, amikor csevegőüzenetet küldenek az AI Advisornak. Az AI tanácsadónak küldött minden egyes chat-üzenet után a felhasználó számláját egyszerre 5 "kredittel" terheljük meg.

 1. A felhasználók jogai és kötelezettségei

7.1 A felhasználók a Ljusavaken.com chat funkcióján keresztül saját tartalmat szolgáltathatnak. A felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy ez a tartalom nem sérti a vonatkozó jogszabályokat, illetve nem sérti vagy sérti harmadik felek jogait. 

7.2 A Ljusavaken.com használata és a szolgáltatások igénybevétele során a felhasználóknak különösen tilos 

 1. a) sértő vagy rágalmazó tartalmak megosztása, függetlenül attól, hogy ez más felhasználók, más személyek vagy cégek tartalmára vonatkozik-e. Ez magában foglalja az olyan tartalmakat is, amelyeket az érintettek zaklatásnak tekinthetnek, mint például az obszcén vagy szexuális irányultságú kommunikáció és hasonlók;

 2. b) pornográf vagy az ifjúságvédelmi törvényeket sértő tartalmak megosztása, reklámozása vagy kínálása;

 3. c) agresszív ügyfélreklámot folytatni, például lánc-, hólabda- vagy hasonló rendszereket;

 4. d) olyan tartalmak megosztása, amelyek versenyellenes tevékenységeket folytatnak vagy támogatnak;

 5. e) olyan tartalom megosztása, amely szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, formatervezési mintát vagy használati mintát sért. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha jogilag védett árukat vagy szolgáltatásokat hirdetnek vagy értékesítenek.

 6. Az üzemeltető jogai; fiókok törlése; nem megfelelő értékelések törlése; 


8. a Ljusavaken.com megszüntetése

8.1 Az üzemeltető fenntartja a jogot a Ljusavaken.com fiókok törlésére vagy blokkolására, ha tudomására jut, hogy a felhasználók olyan tartalmat osztanak meg a fiókban, amely sérti az alkalmazandó jogot, vagy sérti vagy sérti harmadik felek jogait. 

8.2 Ugyanez vonatkozik a jelen felhasználási feltételek megsértésére is.

8.3 A törlésre az adott jogsértés súlyosságától függően (általában) a felhasználóval való előzetes konzultáció és a felhasználó értesítése mellett vagy (súlyos esetekben) anélkül kerül sor. Ez akkor is érvényes, ha a bemutatott tartalom nem megfelelőnek minősül. Ez feltételezhető többek között olyan tartalom esetében, amely sérti a kiskorúak védelmének elveit, vagy szélsőjobboldali, pornográf vagy erőszakot dicsőítő tartalmat tartalmaz vagy arra utal. A felhasználóktól a Ljusavaken.com-hoz való jövőbeli hozzáférést is megtagadhatják. Ez az üzemeltető belátása szerint történik. 

8.4 A Ljusavaken.com tartalma és technikai kialakítása, különösen a Ljusavaken.com formája és tartalma az üzemeltető kizárólagos belátása szerint történik. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a kínált szolgáltatásokat bármikor megszüntesse, korlátozza, bővítse, kiegészítse vagy javítsa. A Ljusavaken.com megszüntetése esetén a felhasználó számláján lévő online egyenleg visszatérítésre kerül az adott felhasználó részére. A felhasználónak tájékoztatnia kell az üzemeltetőt, hogy a visszafizetést melyik bankszámlára kell teljesíteni.

 1. Határidő és felmondás

9.1 A licencszerződés határozatlan időre jön létre, és a felhasználó Ljusavaken.com-ra való felvételével kezdődik (3. szakasz). 

9.2 A felhasználóknak jogukban áll bármikor, indoklás nélkül törölni fiókjukat, és így a felhasználói szerződést is felmondani. Ehhez a fiókban el kell végezni a szükséges beállításokat. A felhasználók a "Fiókom" aloldalon a "Fiókom" gombra kattintva törölhetik fiókjukat. A felhasználónak egy felugró ablakban még egyszer meg kell erősítenie, hogy a fiókot véglegesen törölni kívánja. Ha a törlés időpontjában még van online jóváírás a felhasználó számláján, akkor ez a jóváírás visszatérítésre kerül a felhasználónak. A user:in-nek tájékoztatnia kell az Üzemeltetőt, hogy a visszafizetést melyik bankszámlára kell teljesíteni.

9.3 Az Üzemeltető jogosult a felhasználási szerződést, beleértve a fiókot is, szöveges formában (e-mail) indoklás nélkül, két (2) hetes felmondási idővel felmondani. A felhasználók által a felmondási időszak végéig birtokolt online egyenlegek visszatérítésre kerülnek. 

9.4 Az Üzemeltető jogosult a licencszerződést felmondási idő betartása nélkül, alapos okból felmondani. Az üzemeltető számára fontos ok különösen 

Rendkívüli lemondás esetén a felhasználó esetlegesen meglévő online egyenlege általában nem kerül kifizetésre. Az egyetlen kivétel az, ha az üzemeltető megszünteti a Ljusavaken.com szolgáltatást. Ebben az esetben a fennmaradó online kreditet visszatérítik a felhasználónak. 

9.5 Meg kell jegyezni, hogy a fiók törlése után az Üzemeltető által közzétett összes tartalom és adat törlődik vagy törlődhet, és a Felhasználó többé nem fér hozzá a már megvásárolt tartalmakhoz. 

 1. Felelősség

10.1 Az Üzemeltető korlátlanul felel szándékosságért és súlyos gondatlanságért, de könnyű gondatlanságért csak a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén. A lényeges szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és amelyek teljesítésére a szerződő partner számít és támaszkodhat. Az ilyen lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén a felelősség a szerződésre jellemző olyan kárra korlátozódik, amelynek bekövetkezésével a Betreiberin a szerződés megkötésekor az akkor ismert körülmények alapján számolnia kellett. A felelősség egyébként kizárt. 

10.2. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a csővezeték-hálózaton belüli olyan hibákért, amelyekért nem felelős.

10.3 Az Üzemeltető csak akkor felel a fenti bekezdések szerinti adatvesztésért, ha az adatvesztés a Felhasználó megfelelő adatmentési intézkedéseivel nem lett volna elkerülhető. 

10.4 Amennyiben a Ljusavaken.com linkeken keresztül hozzáférést biztosít más weboldalakhoz, az üzemeltető nem felel az ott található harmadik fél által készített tartalmakért. Az üzemeltető a harmadik fél tartalmát nem teszi magáévá. A harmadik fél tartalmáért való felelősség kizárva. Ha az üzemeltető tudomására jut, hogy külső weboldalakon illegális tartalom található, azonnal eltávolítja az ezekre mutató linket.

10.5 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az ajánlatok és egyéb harmadik féltől származó tartalmak és adatok tényszerűségéért, illetve a Ljusavaken.com-on a felhasználók, illetve más felhasználók vagy a felhasználók számára felismerhető külső szolgáltató partnerek által közzétett fájlok vírusmentességéért. Hivatkozunk az értesítés- és visszavételi eljárás kezdeményezésének lehetőségére.

10.5 A felelősség nem terjed ki az üzemeltető által a Ljusavaken.com-on nyújtott szolgáltatások szerződésszerű használatának a felhasználók általi helytelen vagy helytelen használatból eredő károsodásaira.

10.6 A fenti felelősségi korlátozások értelemszerűen alkalmazandók az Üzemeltető közreműködői javára is.

10.7 A fenti felelősségi korlátozások és kizárások nem vonatkoznak a Felhasználóknak az Üzemeltetővel szemben a termékfelelősségből eredő követeléseire. Továbbá a felelősségkorlátozások nem vonatkoznak a felhasználók nekünk felróható testi és egészségkárosodására.

10.8 A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt mentesíteni harmadik felek minden olyan követelése alól, amely a jelen Felhasználási feltételek, különösen a 7. szakasz Felhasználók általi megszegéséből ered. 

 1. Szerzői és iparjogvédelmi jogok

Az üzemeltető a tulajdonjogok, iparjogvédelmi jogok és szerzői jogok tulajdonosa a saját hozzájárulásaihoz és egyéb tartalmaihoz kapcsolódóan. A jogok átadása nem jár együtt a felhasználók engedélyezésével.

A felhasználók által a Ljusavaken.com-ra feltöltött hozzájárulások és tartalmak tulajdonjoga, tulajdonjoga és szerzői joga a feltöltő felhasználóké marad. Az üzemeltető egyszerű jogot kap arra, hogy azokat más felhasználók és harmadik felek számára nyilvánosan hozzáférhetővé tegye.

 1. Panaszok

A felhasználók az üzemeltetővel szembeni panaszaikat a következő címre küldhetik: [email protected]

 1. Adatvédelem

Az üzemeltető a személyes adatokat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően gyűjti és dolgozza fel, az adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint.

 1. Záró rendelkezések

14.1 Az Üzemeltető és a Felhasználók közötti szerződésekre a Német Szövetségi Köztársaság joga irányadó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával. A jogválasztást és a kötelező rendelkezések alkalmazhatóságát korlátozó törvényi rendelkezések, különösen annak az országnak az előírásai, amelyben a Felhasználó mint fogyasztó szokásos tartózkodási helye található, érintetlenül maradnak.

14.2 A szerződés nyelve a német. A szerződés fordítása esetén is csak a szerződés német nyelvű változata jogilag kötelező érvényű. A szerződés eredeti német nyelvű változatának lefordításáról kizárólag a Felhasználó dönt. Amennyiben az Üzemeltető fordítást bocsát a Felhasználók rendelkezésére, ez jogi kötelezettség nélkül, az Üzemeltető minden szavatosságának kizárásával és az Üzemeltető minden szerződéses és szerződésen kívüli felelősségének kizárásával történik. Ez alól kivételt képeznek a szándékosság esetei.

14.3 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Általános Felhasználási Feltételek módosítására, 

ha a változás csak a felhasználók számára előnyös 

14.4 Az Európai Bizottság online vitarendezési (ODR) platformot biztosít, amelyet a fogyasztók az EU-ban székhellyel rendelkező vállalkozással kötött online szerződésekből eredő viták bíróságon kívüli rendezésére használhatnak. Ez a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.

14.5 A német fogyasztói jogviták rendezéséről szóló törvény (VSBG) 36. szakasza szerinti értesítés: Az üzemeltető nem vesz részt a német fogyasztói jogviták rendezéséről szóló törvény (VSBG) értelmében vett fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban, és erre nem is köteles.

14.6 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, a többi rendelkezés érvényességét ez nem érinti.